Creativitat a l'aula de Primària:

Fem pinya!! Som equip!!

Què aconseguiràs amb aquesta activitat?

Els alumnes coneixeran les seves destreses per participar en equips de treball i
s’entrenaran  plegats per a aconseguir objectius comuns, tot començant per la cohesió de grup i finalitzant amb el treball cooperatiu.

Descripció

Taller de 2 hores

Disposeu de 3 formats de taller, segons l’objectiu que vulgueu aconseguir amb els alumnes. 

Ho farem treballant 3 aspectes:

N

Treball en equip

N

Creativitat

N

Comunicació

Recursos

N

Espai per a la sessió: Sala gran

N

Tots els materials inclosos

A qui va dirigit?

Centre escolars de primària que vulguin introduir el treball en equip amb els alumnes.

Nivell I

Cohesió de grup

Reconèixer-nos de manera individual i grupal. Interactuar i començar a fer tasques conjuntes. Reforçarem el diàleg, l’escolta i el riure plegats. Dinàmiques individuals, per parelles, grups reduïts i gran grup.

Nivell II

Transformem el grup en equip

Descobrir els avantatges individuals i grupals de treballar en equip. Integrar les capacitats de cadascú en el treball en equip. Reforçar el diàleg en petits grups, l’escolta activa i la coordinació. Dinàmiques per a grups reduïts i gran grup.

Nivell III

Entrenament d’equip.

Conèixer les eines i destreses que podem fer servir per treballar en equip. Experimentar la realització de tasques col·laboratives i cooperatives. Reforçarem el diàleg en equip, l’escolta de les idees i el gaudir i riure treballant per equips. Dinàmiques per a grups reduïts i gran grup.

Formulari de contacte

Parlem...?