Creativitat a l'aula:

Dinàmiques per al Claustre a l'inici de curs per generar cohesió d'equip

Què aconseguiràs amb aquesta activitat?

Amb aquest taller experimentareu diferents recursos per treballar amb els vostres alumnes a l’inici de curs.
A més, aprofitarem el taller per conèixer, una mica més, als nostres companys

Descripció

Taller de 2 hores

Dinàmiques, jocs i activitats per potenciar la cohesió de grup i treballar junts per a aconseguir un objectiu comú.

Recursos

N

Espai per a les sessions: Sala gran i sala amb equips informàtics.

N

Tots els materials inclosos.

A qui va dirigit?

A centres escolars que vulguin cohesionar l’equip docent a l’inici de curs tot aprenent jocs i dinàmiques per utilitzar-les amb els alumnes.

CONTINGUTS DEL TALLER

Dinàmiques, jocs i activitats per:

N

La coneixença mútua.

N

La confiança.

N

Saber escoltar.

N

Millorar la comunicació.

N

Aprendre a coordinar-se.

N

Alliberar energia.

N

Arribar al consens.

N

Treballar en equip.

N

Desemvolupar la creativitat.

N

Facilitar la resolució de conflictes.

N

Reconèixer i acceptar les diferències.

Formulari de contacte

Parlem...?