JOCS I ACTIVITATS per al pati en temps de la COVID

I. La realitat a l’escola ha canviat, hem d’adaptar-nos a una nova realitat

Vivim temps d’incerteses i  l’escola ha de fer front amb el màxim de normalitat dins del procés d’aprenentatge de l’alumnat.

Establir un equilibri entre preservar la salut amb el mínim risc possible i que l’escola continuï sent un espai de descobriment, experimentació i d’aprenentatge individual i col·lectiu, és el gran repte que tenim per endavant.

2. Jocs i activitats per dinamitzar el pati per espais

Propostes d’activitats per dinamitzar els patis de l’escola, tot respectant la distribució d’espais que l’escola hagi acordat o l’empresa de menjador. Propostes per utilitzar de forma puntual o mantingudes en el temporitzador d’activitats mensuals.

3. Jocs individuals o per a grups reduïts

Recursos i activitat per dinamitzar grups de forma individual, per parelles o per grups de 4 alumnes.

Activitats per moments concrets, on es disposi d’un temps reduït i alhora calgui mantenir la motivació o tranquil·litat del grup.

4. Jocs i activitats per dinamitzar a espais interiors.

Activitats per grups de convivència per quan no es pugui gaudir del pati per motius de inclemència o per problemes d’organització.

Informació complementària

Descripció: La formació vol donar suport a l’equip docent i/o equip de monitors del menjador escola, per enriquir la dinamització del lleure a les instal·lacions exteriors escolars en temps de la COVID.

Duració total: 10 Hores (Sessions a convenir)

Format:

A) Sessions presencials

B) sessions presencials + sessions en línia via Meet / Zoom

Objectius:

• Reflexionar sobre l’utilització dels espais escolar i la seva dinamització en relació a les mesures de seguretat adoptades per la gestió de la COVID.

• Ampliar el coneixement de jocs i activitats individuals i grupals.

• Conèixer la manera més adient per a la seva dinamització en les diferents edats.

• Establir mesures de reducció de risc en la gestió de les activitats.

L’aprenentatge socialitzador del joc a l’escola

L’element motivador a les normes de seguretat.

• Jocs i activitats per espais.

• Jocs individuals o per grups reduïts.

• Jocs d’interior.

• El rol del dinamitzador de grup