Formacions per al professorat

Jocs i activitats en la COVID

Dinàmiques per facilitar

la cohesió de grup

Més informació

Fem pinya Som equip:

Dinàmiques per facilitar

la cohesió de grup

   

  

Més informació

Globometria:

Formació inicial

per a mestres 

 

 

és informació

Globometria:

Formació avançada

per a mestres

 

és informació